Produkty a služby

automatizované nahlasovanie nameraných údajov oprávneným prijímateľom (OKTE, SEPS, RDS)
energeticky manažment podľa požiadaviek zákazníka pre oblasť elektriny, tepla, plynu, vody a podobne
bezpečný a jednoduchý prístup cez PC, tablet alebo smart telefón
typové reporty podľa akt. povinností
grafické trendy
prehľadná databáza o odoslaní príslušných údajov