Referencie

MVE Podtureň
Zber, monitoring a hlásenie údajov na OKTE a RDS o výrobe malej vodnej elektrárne.
Priemyselný park Štúrovo, a.s.
Zber, monitoring a hlásenie údajov z miestnej distribučnej spoločnosti na OKTE.
http://www.ppsturovo.sk/
Vodný park Bešeňová
Zber a hlásenie údajov na OKTE a RDS o výrobe kogeneračných jednotiek
https://www.besenova.com/
Tepláreň na biomasu, Žarnovica
Zber a monitoring údajov o výrobe elektrickej energie z biomasy.
http://www.energyedgezc.sk/
Janom a.s.
Hlásenia údajov na OKTE a RDS o výrobe fotovoltických a malých vodných elektrární
https://janom.com/sk/
Manažment energetických zariadení MEZ
Zber a hlásenie údajov z miestnej distribučnej sústavy na OKTE
https://www.mez.sk/